Logo: Friskpak, link til forsidenLogo: Friskpak, link til forsiden
Friskpak
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Friskpak > Innovationskonsortiet

Innovationskonsortiet

Nye metoder samt eksisterende metoder skal videreudvikles inden for kvalitetsmåling af MAP-pakket frisk frugt og grønt. Kvalitetsudviklingen i pakket frisk frugt og grønt følges i dag ved traditionel ilt- og kuldioxidbestemmelse. Denne metode er ikke-destruktiv, det vil sige, det er muligt løbende at følge ilt- og kuldioxidudviklingen ved gentagende målinger på de samme pakker af frisk frugt og grønt. Metoden giver imidlertid ingen information omkring den sensoriske udvikling af produktets kvalitet, hvilket kræver en traditionel sensorisk analyse. En sådan analyse er dyr og meget besværlig og kræver mange prøvepakker. Derfor er der behov for at udvikle ikke-destruktive metoder, som giver information om produktets sensoriske og kvalitetsmæssige udvikling. Fotoakustisk gasmåling (PLAS) og visionsteknologi synes at være nogle af de mest lovende teknologier til dette formål. PLAS-metoden skal derfor udvikles til kvantitativt at bestemme indholdet af acetaldehyd, ethanol, ætylen, pentanal og hexanal i MAP-pakkede produkter. I den indledende udviklingsfase skal PLAS-metodens resultater sammenlignes med parallelle målinger af flygtige gasser i MAP-pakket frisk frugt og grønt bestemt ved headspaceopsamling og traditionel GC-MS- analyse. Herefter skal PLAS-metoden bruges til at udvikle en ny metode til at identificere de optimale ilt- og kuldioxidkoncentrationer for pakket frisk frugt og grønt. Dette skal ske ved at sammenholde resultaterne for PLAS med traditionel ilt- og kuldioxidbestemmelse, sensorisk analyse og visionsteknologi. Formålet med dette er dels at udvikle en ny metode til ikke-destruktiv kvalitetsmåling i MAP-pakket frisk frugt og grønt, dels at simplificere arbejdet med at bestemme de optimale ilt- og kuldioxidkoncentrationer for pakket frisk frugt og grønt. Disse bestemmes i dag ved nogle komplicerede og omfattende laboratorieforsøg og rapporteres i forskningslitteraturen. Det enorme arbejde med at fastlægge disse værdier ved traditionelle metoder bevirker ofte, at informationerne kun er af generel og vejledende karakter.   

PLAS-metoden vil blive udviklet i de forskellige virksomhedsprojekter og testet i forhold til traditionel ilt- og kuldioxidmåling ved brug af simpelt gasmåleudstyr under forskellige temperatur- og tidsforhold ved forsyning gennem cateringoperatører og i detailhandel. Metoden testes på forskellige typer af pakkede produkter (eksempelvis kernefrugt, stenfrugt, bær, salater, rodfrugter eller kål), sorter, produktkategorier (hele, klargjorte, findelte), modenhedstrin (friskhøstet, lagret) og håndteringsmetoder (hårdhændet håndtering, forsigtig håndtering) i kombination med pakning i forskellige pakkematerialer (høj, middel og lav gennemtrængelighed). Ud fra faktiske resultater i virksomhedsprojekterne identificeres de bedst beskrivende variable for PLAS-metoden ved multivariat dataanalyse - kemometri.

Resultaterne fra disse forsøg bruges til at designe nye forsøg med pakkede modelprodukter, hvor kvalitetsudviklingen følges under distribution. Modelprodukters kvalitetsudvikling samt friskhed følges løbende ved brug af visionsteknologi og deskriptiv sensorisk analyse og kobles med resultater for traditionel ilt- og kuldioxidmåling og PLAS-måling af flygtige komponenter. Det samlede datamateriale analyseres ved brug af statistisk dataanalyse og kemometri. Det forventes, at det er muligt at identificere de målevariable, der bedst beskriver variationen i produkternes kvalitet, og at traditionel gasmåling koblet med PLAS kan anvendes til at bestemme de optimale MAP-koncentrationer for pakket frisk frugt og grønt. Sidstnævnte værdier er en forudsætning for at udvikle teknologien omkring produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt.  

Innovationskonsortiet er finansieret af  F&I logo

 

 Se også...