Logo: Friskpak, link til forsidenLogo: Friskpak, link til forsiden
Friskpak
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Friskpak > Innovationskonsortiet

Innovationskonsortiet

Temaet omfatter undersøgelser af produktparametre, pakkeparametre og forhold i forsyningskæden samt udvikling af nye, brugervenlige modeller og softwaresystemer til produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt. Indsatsen omfatter case-studier af udvalgte frugt- og grøntprodukter pakket i materialer med forskellige perforeringer. De primære forskningsmæssige udfordringer er: (1) at kunne måle et givent produkts respiration præcist og hurtigt før pakning, 2) at forudsige respirationen under varierende temperaturforhold og udvikle modeller for respirationens temperaturafhængighed, 3) at beregne nåle- og laserperforeringens indflydelse på pakkematerialets permeabilitet og forudsige behovet for perforering i forhold til forsyningskæde 4) at beskrive sammenhæng mellem produkt, pakkemateriale og forhold i forsyningskæden ved matematiske og statistiske modeller samt 5) at validere modellernes egnethed under real-time forhold i den danske frugt- og grøntbranche.

Projektet tager udgangspunkt i de standardmetoder, der bruges i dag ved pakning af frisk frugt og grønt samt de metoder, som erhvervet anvender i forbindelse med udvikling af nye pakketeknikker. Traditionel gasmåling og PLAS-måling anvendes som udgangspunkt i arbejdet med at udvikle nye metoder til produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt. I laboratoriet udføres der indledningsvist undersøgelser med pakning af frisk frugt og grønt i forskellige typer af pakkematerialer eventuelt i kombination med levnedsmiddelgasser til at skabe en hurtig gasmodificering inden i pakken (PE- og PP-materialer, bionedbrydelige materialer, aktive pakkematerialer, perforerede pakkematerialer, høj ilt, argon, gasblandinger af ilt og kuldioxid). Ved statistisk kobling af forsøgsdata identificeres de mest centrale produkt-pakkeegenskaber. Disse egenskaber videretestes i særlige casestudier under laboratorieforhold. Studier designes således, at der opnås viden om sammenhænge mellem forskellige typer af modelprodukter med særlige problemstillinger (± brunfarvning; ± naturlige tegn på aldring; ± udtørring), produkternes respiration i pakningen (høj, middel, lav), foliens permeabilitet (høj, middel, lav), lagertemperatur (høj, middel, lav) og forsyningshastighed (høj, middel, lav) i forhold til modelprodukternes visuelle og sensoriske kvalitetsudvikling. Ud fra disse studier udvikles en statistisk optimering for produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt, som tager udgangspunkt i produktets respiration, pakkens produkt-frivolumen, optimale MAP-forhold samt temperatur- og tidsforhold i forsyningskæden. Ud fra denne model beregnes kravene til pakkematerialets permeabilitet. For at omsætte denne viden til praktiske forhold ude på pakkemaskinen skal der udvikles en model for sammenhæng mellem pakkematerialets permeabilitet, antal huller, hulstørrelse og hulgeometri i emballagen.

Innovationskonsortiet er finansieret af  F&I logo

 

 Se også...