Logo: Friskpak, link til forsidenLogo: Friskpak, link til forsiden
Friskpak
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Friskpak > Innovationskonsortiet

Innovationskonsortiet

På baggrund af de modeller og metoder, som er udviklet ovenfor, skal der udvikles et brugervenligt softwaresystem for produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt, som kan anvendes af personer uden faglig indsigt i de bagvedliggende modeller. Dette system skal indeholde informationer omkring produktets aktuelle respiration, pakkens størrelse, produktets vægt samt tids- og temperaturforhold i forsyningskæden. Ud fra denne information beregnes kravet til antal huller, hulstørrelse og hulgeometri i en veldefineret standardemballage med kendt permeabilitet. Værktøjet skal altså både indeholde kendte data og enkle metoder til at måle væsentlige nøgleparametre. Systemet skal implementeres direkte hos konsortiets erhvervsparter og testes ved brug af de udviklede metoder til måling af respiration og ved brug af perforeringsudstyr eller pre-perforeret emballage. Det forventes, at arbejdet fører til, at der kan implementeres nye brugervenlige metoder og systemer inden for pakning af frisk frugt og grønt.

 

Innovationskonsortiet er finansieret af  F&I logo

 

 Se også...