Logo: Friskpak, link til forsidenLogo: Friskpak, link til forsiden
Friskpak
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Friskpak > Innovationskonsortiet

Innovationskonsortiet

 

Arbejdsfase:

Indhold:

Præsentation af opgaver og muligheder i konsortiet

Aarhus Universitet og Teknologisk Institut vil indledningsvis indsamle og præsentere den nyeste viden og visionen ’Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt’.

Fælles seminar

Alle deltagere samles i et fælles seminar, der giver en præsentation af viden omkring konsortiet samt præsenterer det forløb, som alle deltagere skal igennem i konsortiet.

1. konceptforløb

På baggrund af denne viden gennemføres i hver af de deltagende virksomheder et konceptforløb, som tager udgangspunkt i virksomhedens produktion. I denne proces vil Teknologisk Institut være proceskonsulenter og Aarhus Universitet deltage med modelinput. 

Virksomhedsprojekter

Virksomhederne arbejder videre med egne problemstillinger, mens Teknologisk Institut fortsat udfylder rollen som konsulent og indgår i forskellige udviklingsforløb. Der vil være løbende kontakt til Aarhus Universitet, enten fordi virksomhedsprojektet kræver specialviden, eller fordi virksomheden benyttes som case i forskningen.

Forsknings- og videnudvikling

Aarhus Universitet og Teknologisk Institut gennemfører de udviklings- og forskningstemaer, der er beskrevet i ansøgningen. Ideen er, at viden om produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt løbende forbedres, så den kan anvendes både i de deltagende virksomheder og efterfølgende i andre virksomheder. Virksomhedsprojekterne anvendes som cases. Test og prototypeforløb afvikles både separat og i samspil med virksomheder og Teknologisk Institut.

Temadage og workshops

Deltagere samles på et antal fælles temadage og workshops (ca. to årligt). Virksomhederne præsenterer egne resultater i virksomhedsprojekterne og forskerne præsenterer forskningsresultater. Grundlag for produkt- og konceptudvikling bringes i spil i forhold til konkrete problemstillinger i virksomhederne. Temadage og workshops holdes på skift i virksomhederne og mellem Institutterne i konsortiet.

2. konceptforløb

Konceptforløb, tests og pilotprojekter gentages i de deltagende virksomheder. I denne proces vil Teknologisk Institut igen være proceskonsulenter og Aarhus Universitet deltager med forskningstilgang.

Virksomhedsprojekter

Virksomhederne arbejder videre med egne problemstillinger, mens Teknologisk Institut fortsat udfylder rollen som konsulent. Fortsat interaktion med Aarhus Universitet enten fordi virksomhedsprojektet kræver specialviden, eller fordi virksomheden benyttes som case i forskningen.

Konference og workshops

Deltagere samles i fælles workshops. Virksomhederne præsenterer de samlede resultater i virksomhedsprojekterne og forskerne præsenterer forskningsresultaterne. Efterfølgende arrangeres en åben konference, hvor resultaterne præsenteres.

Evaluering af innovationskonsortium

Teknologisk Institut og Aarhus Universitet evaluerer konsortiet og færdiggør koncepterne.

Innovationskonsortiet er finansieret af  F&I logo

 

 Se også...