Logo: Friskpak, link til forsidenLogo: Friskpak, link til forsiden
Friskpak
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Friskpak > Innovationskonsortiet

Innovationskonsortiet

Frugt- og grøntbranchen er en praktisk branche, der gennem mange års erfaring har lært, hvordan frisk frugt og grønt bedst skal pakkes og opbevares. Tidligere blev frisk frugt og grønt distribueret over meget korte afstande, og man spiste sæsonens produkter, så lagringstiden var kort.

Første udfordring kom for 40-50 år siden, da supermarkedet blev indført. Grundideen i supermarkedet er, at varerne sælges i detailemballager. Det blev løst ved at frisk frugt og grønt blev solgt traditionelt i løs vægt eller også pakket i detailemballager med meget store huller, så man var sikker på, at luften inde i emballagen var den samme som i atmosfæren udenfor. Man opdagede hurtigt, at hvis man pakkede frisk frugt og grønt i almindelige, lukkede detailemballager, så omsatte produkterne naturligt luftens ilt til kuldioxid. Produkterne døde og blev usælgelige.

Udviklingen af supermarkederne fortsatte, og forbrugerne ønskede at købe frisk frugt og grønt året rundt og ikke kun i sæsonen. Derfor forsyner supermarkederne i dag forbrugerne med produkter, der er dyrket over hele Verden. Udbudet er blevet betydeligt større og mange varer kan fås hele året. Nogle varer høstes halvmodne og modner undervejs for at kunne klare de lange transporttider. Andre høstes, når de er spisemodne. Resultatet er betydelige produkttab. Alene supermarkederne kasserer årligt omkring 15-30 % af alle frugter og grøntsager. Da detailomsætningen i 2004 var ca. 10,5 mia. kr. med en årlig stigning på 4-5%, så ligger tabet af frisk frugt og grønt i detailleddet målt i forbrugerpriser på mindst 2,5 mia. kr. - formentlig nærmere 3,5-4 mia. kr. årligt. Hertil kommer tab under transport, i engrosleddet og ude i husholdningerne. De miljø- og ressourcemæssige følger af kasserede produkter, belastning af affaldssystemerne og unødvendig transport er derfor betydelige.

Netop nu udvikler markedet for frisk frugt og grønt sig hastigt. Den moderne forbruger efterspørger i stigende grad klargjorte eller spiseklare produkter - de såkaldte semi-convenience og convenienceprodukter. Disse produkter gør det lettere for forbrugeren at spise sundt og grønt. Traditionelle convenienceprodukter er vaskede og skårne frugter og grøntsager, som eventuelt er blandet. Polerede gulerødder, små broccoli-buketter og baby-leaf salater hører også til denne produktkategori. Convenienceprodukter har en meget kort holdbarhed – ofte kun 1-2 dage - fordi håndtering og klargøring igangsætter en række metaboliske processer inde i produkterne. Holdbarheden kan dog øges betragteligt, hvis produkterne opbevares koldt pakket i modificeret atmosfære (MAP). I frisk frugt og grønt skabes MAP naturligt, ved at pakkematerialet besidder barriereegenskaber overfor ilt, kuldioxid og vanddamp, samtidig med at produktet gennem respiration forbruger ilt og udvikler kuldioxid. De opnåede MAP-forhold i pakket frisk frugt og grønt afhænger derfor både af produkt, pakkemateriale og samspillet mellem produkt og pakkemateriale og det omgivende miljø. Det er i dette krydsfelt, at ideen om produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt opstår.

Visionen om produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt går i sin enkelthed ud på at udvikle metoder og systemer, der gør det lettere for producenter og pakkerier at pakke frisk frugt og grønt eller blandinger heraf optimalt i forhold til råvarens kvalitet og distribution i forskellige forsyningskæder. Dette kræver viden om, hvorledes produktparametre, pakkeparametre samt forhold i forsyningskæden spiller sammen og påvirker produktets kvalitet. Produktparametrene indeholder faktorer såsom iltforbrug, kuldioxidproduktion, produktvægt samt viden om, hvilke ilt- og kuldioxidkoncentrationer, der er optimale for at bevare de enkelte produkters kvalitet. Pakkeparametrene omfatter ilt- og kuldioxidtransmission, pakkematerialets tykkelse, pakkens overfladeareal samt vandtransmissionshastighed. Forhold i forsyningskæden omfatter temperatur, tid og relativ luftfugtighed. Der er altså tale om mange variable og dynamiske interaktioner, som er vanskelige at overskue og forudsige konsekvensen af selv for en erfaren producent. Da frugt- og grøntbranchen består af mange små virksomheder med begrænsede ressourcer til forskning og udvikling, er der et meget stort behov for den viden, som udvikles og formidles via dette innovationskonsortium.

 

Innovationskonsortiet er finansieret af  F&I logo

 

 Se også...