Logo: Friskpak, link til forsidenLogo: Friskpak, link til forsiden
Friskpak
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Friskpak > Modning og respiration

Modning og respiration

Måling og beregning af respirationshastighed

Respirationsmåling. Opstilling med tætsluttende beholder og måleinstrumentEn respirationshastighed kan bestemmes ved at måle produktets iltforbrug i en tæt beholder over en kendt tid. Iltforbruget måles ved at anbringe produktet i en beholder og måle iltkoncentrationen. Beholderen skal være helt tæt, og derfor være af rustfrit stål eller glas. Det skal være muligt at udtage gasprøver eksempelvis via et tætsluttende låg. Med iltkoncentrations- målingerne kan respirationshastigheden udregnes, når også beholderens volumen og produktets vægt er kendt.

Til beregning af respirationshastighed, er det nødvendigt at kende følgende faktorer:

  • Iltkoncentration
  • Tid mellem iltkoncentrationsmålinger
  • Beholderens volumen
  • Produktets vægt

Iltindhold i en lukket beholder med frugt og grøntMåles iltkoncentrationen løbende i en lukket beholder indtil alt ilt er brugt op, kan en kurve skitseres som illustreret her.

 Se også...