Logo: Friskpak, link til forsidenLogo: Friskpak, link til forsiden
Friskpak
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Friskpak > Valg og optimering af emballag

Valg og optimering af emballage

Ud fra kendskab til opbevaringsforhold, produktet og dets respirationshastighed er det muligt at optimere og produkttilpasse pakningen af frugt og grønt.

Plast er det mest anvendte materiale. Der findes mange forskellige plasttyper, der hver især har forskellige egenskaber.

Ingen plastemballage er helt tæt for gennemtrængning af ilt, kuldioxid og vanddamp. Selv hvis en emballagefilm er svejst helt tæt sammen, vil disse luftarter blive transporteret gennem filmen (opløst på den ene side og udskilt på den anden side). Hastigheden afhænger af plasttype, filmens tykkelse og areal, temperatur og trykforskellen af de enkelte luftarter på hver side af filmen.

For at opnå en tilstrækkelig mekanisk styrke af emballagen, er det nødvendigt med en vis emballagetykkelse. For hurtigt respirerende produkter er det umuligt, at lave film så tynde, at permeabiliteten (transporten af gas) bliver høj nok til at forhindre iltmangel inde i emballagen. Forbruger produktet ilten i emballagen hurtigere, end der kan tilføres nyt, vil iltkoncentrationen i emballagen blive så lav, at produktet dør.

Perforering af emballagen er en løsning til kontrol med atmosfæren inde i emballagen, da man gennem hullerne kan styre en vedvarende transport af ilt ind i emballagen. Samtidig kan kuldioxid komme ud af emballagen. Størrelsen af hullerne skal tilpasses produktet, emballagefilmen og ikke mindst distributionstemperaturen.

Find mere information i vejledningen